'Waarom ek besluit om my storie te vertel', soos vertel deur storievertellers

Oktober 13, 2021

Tot op hede het meer as 300 jongmense dapper hul STEM-ervaring met die kommissie gedeel, met verwysing na die suksesse en uitdagings van preK-12-leer. Ons bly geïnspireer, nederig en gemotiveerd deur alles wat ons hoor. 

Ons het 'n paar van ons storievertellers gevra hoekom hulle het gekies om aan die onkommissie deel te neem en hul waarheid te deel, en ons is opgewonde om terug te deel wat hulle vir ons gesê het. Ons kunstenaar Emily Jane Steinberg het ook beeldmateriaal geskep van hul redes om hul storie te deel, soos vertel deur ons storievertellers. 

Hier is wat ons van hierdie storievertellers gehoor het: 

  • Hulle glo in die krag van wydverspreide storievertelling, wat die potensiaal het om tradisionele denkwyses te ontwrig en gemeenskappe wat te gereeld gemarginaliseer word, op te hef.
  • Hulle weet dat daar soveel variasie is in hoe STEM ervaar word, en dit is belangrik om na te dink oor wat ons uit hierdie verskillende perspektiewe kan leer. Baie keer kan hierdie verhale selfs iets onthul wat heeltemal onverwags was. 
  • Storievertellers het meegedeel dat rassisme die stemme van hele kleurgemeenskappe verstik het, en die kommissie skep 'n platform vir die jong mense om diep gehoor te word. 
  • Hulle hoop dat hul verhale ander sal inspireer om hul realiteite te deel en hul stem te verhef tot hierdie nasionale poging.  

Ons is so dankbaar vir al ons storievertellers sonder kommissie dat hulle hierdie gemeenskap saam gestig het en gesamentlik hul stem gebruik het om STEM-leer vir alle jongmense in die Verenigde State te verbeter. 

Hierdie illustrasies bevat ons storievertellers op die voorgrond met hul redes om hul verhaal te deel met die kommissie wat rondom hulle geskryf is. Ons storievertellers staan ​​saam met ander invloedryke STEM-kenners, waaronder George Washington Carver, Valerie Thomas, Ellen Ochoa, Percy Julian, Ruby Hiros, Franklin Chang-Diaz en Karlie Noon.
Unkommission Quotes V2a

Hierdie illustrasies bevat aanhalings van vier storievertellers: Kendra Hale, Kaitlyn Varela, Dorianis Perez en 'n anonieme storieverteller. Die beelde bevat ons storievertellers op die voorgrond met hul redes waarom hulle hul verhaal kan deel met die kommissie wat rondom hulle geskryf is. Ons storievertellers staan ​​saam met ander invloedryke STEM-kenners, waaronder George Washington Carver, Valerie Thomas, Ellen Ochoa, Percy Julian, Ruby Hiros, Franklin Chang-Diaz en Karlie Noon.

Ons bedank ons ​​storievertellers wat hul refleksies met ons gedeel het, wie se volledige aanhalings en verhale u hieronder kan lees: 

"Ek het geweet ek wil by die projek UnCommission betrokke wees omdat dit 'n platform bied vir wydverspreide storievertelling met die doel om rasse -billikheid in STEM -onderwys te bevorder. Die krag van hierdie storievertelling is dat dit leer aktiveer en daarop gemik is om die bewussyn van die geleefde ervarings van diegene wat die eindelose manifestasies van onderdrukking ken, uit te brei. Ek glo daarin om die spiere van kollektiewe optrede en die bereik van kollektiewe impak uit te oefen om die weë van onderdrukkende geweld te ontwrig." - Kendra Hale

"Ek wou aan die kommissie deelneem, want ek dink dit is baie belangrik om elke individu se unieke ervaring deur middel van STEM -onderwys in hierdie land uit te lig, en dit geld veral vir onderverteenwoordigde minderheidstudente omdat ons so selde 'n platform kry om gehoor te word. Ek het besluit om my storie te deel om ander te laat weet dat ons almal verskillende ervarings gehad het, en dit is die ervarings wat ons vorm en ons laat word soos ons vandag is. Maar tog moet ons altyd hieruit leer en groei om die kans teen ons te trotseer en werklik uit te daag wat ander verkeerdelik van ons toekoms kan dink." - Dorianis Perez (lees Gebruik STEM om te oorkom)

"Ek het besluit om my storie te vertel, want ek wou hê dat ander 'n fassinasie vir die wetenskap moet ervaar soos ek het - en dit wil nie sê dat ek nie in die begin gesukkel het nie - maar my onderwysers was puik en het my regtig na 'n veld in die wetenskap gedryf, wat Ek waardeer. Ek wil ander help om hul storie te deel en hulle 'n stem te gee in STEM -onderwys, want vir my is almal se ervaring belangrik." - Kaitlyn Varela (lees Kaitlyn se storie)

"In my verhaal het onverwagte ervarings in STEM die vermoë om groot drome te kweek en tot wonderlike nuwe ontdekkings te lei. 'N Meer gelyke en aktiewe aanmoediging van STEM in hierdie land kan duisende nuwe geleenthede bied, en ek wil deel wees daarvan." - Anonieme storieverteller (lees Wiskunde: 'n verhaal van liefde, haat ... en weer liefde)