Yazmine se storie

Storieverteller: Yazmine (sy/haar/haar), 16, Arizona

Transkripsie van die storie: 

"My eerste ontmoeting met STEM was in my sewende graad wetenskapskouprojek beoordeling. Dit was in hierdie tyd waar ek kritiek gekry het, maar dit het objektiewe redenasie agter die rug. Voorheen op skool is ek gelei om te glo dat subjektiewe redenasie alles verbysteek, en ek het gedink dit is net wie ek gelukkig het met wat my projekte of opdragte beoordeel. Dit was eers toe evaluasies en redenasiepanele met vergelykings deur die wetenskap aan my vertel is dat ek verstaan ​​het dat daar objektiewe redenasies is. En daardeur het hulle vir my verduidelikings gegee en hoe ek vorentoe kon gaan. En ek het besef hoe belangrik STEM werklik was. Sedertdien het ek elke jaar aan wetenskapskoue deelgeneem, selfs deur na die staatswetenskapskou. Daardie oorspronklike bloeisel binne die wetenskapskouprojek het daartoe gelei dat ek 'n beroepsloopbaan binne STEM wou volg om 'n kardioloog te wees. So nou dink ek aan my graad sewende projek wanneer ek in my wetenskapklasse gaan. Dit het my so in plek laat voel. Ek het nie vervreemd gevoel nie en ek het nie gevoel dat ek nie daar moes wees nie. Dit was die eerste keer dat ek gevoel het alles het 'n plek en 'n orde."

Jazmine

Ek dink aan my graad sewende projek wanneer ek in my wetenskapklasse gaan … ek het nie vervreemd gevoel nie en ek het nie gevoel dat ek nie daar moes wees nie. Dit was die eerste keer dat ek gevoel het alles het 'n plek en 'n orde.