Uslovi korišćenja

Posljednje ažuriranje: 29. oktobar 2021

Uvod

Ovi Uslovi korištenja (“Uslovi”) primjenjuju se na web stranice 100Kin10, fiskalno sponzoriranog projekta Tides Centera, neprofitne korporacije za javnu dobrobit iz Kalifornije (“mi”, “nas”, “naš”), koja se nalazi na https ://100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org i https://www.starfishinstitute.org („Web stranice“).

 

Molimo pročitajte ove Uslove prije korištenja web stranica. Pristupanjem web stranicama, pristajete na ove Uslove kao i na naše Politika privatnosti. Drugim riječima, ako se ne slažete s ovim Uslovima, ne biste trebali koristiti web stranice. 

 

Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj na web stranicama, uključujući, bez ograničenja, tekst, grafiku, fotografije, zvuk, audio snimke, muziku, video zapise, interaktivne funkcije („Sadržaj“) i trgovačke znakove, uslužne znakove i logotipe koji se nalaze na njima („Oznake“), su vlasništvo ili licencu za nas, podložno autorskom pravu i drugim pravima intelektualne svojine prema zakonu. 

 

Sadržaj vam se pruža KAKAV JESTE samo za vašu informaciju i ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Možete preuzeti ili odštampati kopiju sadržaja sa web stranica, pod uslovom da zadržite sva napomena o autorskim pravima i drugim vlasničkim napomenama sadržanim u njima. Potvrđujete da ne stječete nikakva vlasnička prava preuzimanjem ili štampanjem Sadržaja za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ako želite dozvolu da koristite sadržaj na načine koji nisu dozvoljeni ovim Uslovima, pošaljite nam svoj pismeni zahtjev na info@100Kin10.org. Da li ćemo dati dozvolu ili ne, isključivo je u našem nahođenju. 

 

Zadržavamo sva prava koja nisu izričito data u sadržaju i na sadržaj. Saglasni ste da nećete učestvovati u korištenju, kopiranju ili distribuciji bilo kojeg sadržaja osim na način koji je ovdje izričito dozvoljen. 

 

Vaša ograničenja upotrebe

Saglasni ste da koristite web stranice samo u zakonite svrhe i nećete učestvovati ni u kakvoj radnji koja će ugroziti sigurnost web stranica ili oštetiti njih i njihov sadržaj. Saglasni ste da nećete zaobilaziti, onemogućavati ili na bilo koji drugi način ometati sigurnosne značajke web stranica ili funkcije koje sprječavaju ili ograničavaju korištenje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja ili nameću ograničenja korištenja web stranica ili sadržaja na njima. Saglasni ste da nećete prikupljati ili prikupljati nikakve lične podatke sa web stranica. Slažete se da nećete pozivati ​​korisnike web stranice u bilo koju svrhu, uključujući komercijalne svrhe.

 

Veze do web lokacija trećih strana

Web stranice mogu sadržavati veze do web stranica trećih strana. Ove web stranice trećih strana nisu pod našom kontrolom i regulirane su njihovim vlastitim uvjetima korištenja i politikama privatnosti. Kada pružamo takve linkove, to činimo u informativne svrhe i radi vaše udobnosti, a vi pristupate ovim stranicama na vlastitu odgovornost. Osim toga, linkovi trećih strana ne sugeriraju našu povezanost, podršku ili sponzorstvo povezane stranice.

 

Povezivanje na web stranice
Imate našu dozvolu da se povežete na određene stranice ili dijelove web stranica koristeći stvarnu adresu web stranice ili riječ ili frazu. Ne smijete koristiti nikakve oznake u ovu svrhu. Također, imajte na umu da se sadržaj web stranica može promijeniti i ne možemo garantirati da će vaše veze nastaviti raditi tokom vremena. 

 

Povreda autorskih prava/intelektualne svojine

Web stranice trenutno ne dozvoljavaju korisnicima objavljivanje ili slanje sadržaja. Ako se ovo promijeni, a smatrate da su vaša autorska prava ili druga prava intelektualne svojine prekršena na web stranicama objavljivanjem trećih strana, obavijestite nas slanjem pismenog obavještenja na:

  • Poštom: 100Kin10, izvršni direktor, Attn: Teach for America, 25 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10004
  • E-mailom: info@100Kin10.org

Ako je primjenjivo, pod odgovarajućim okolnostima, možemo suspendirati, onemogućiti ili ukinuti račune korisnika koji možda krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine drugih. To uključuje poduzimanje takvih radnji ako imamo informacije koje ukazuju da je korisnik višestruki prekršilac, uključujući i ako primimo više obavještenja o kršenju prava o korisniku.

 

Odricanje od garancije

SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE WEB STRANICA BITI NA VAŠ VELIKI RIZIK. U NAJVEĆOJ MJERI KOJI JE DOZVOLJENO ZAKONOM, TIDES, NJEGOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI I AGENTI SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, U VEZI SA VEB STRANICAMA I VAŠOM KORIŠĆENJEM. NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE ILI IZJAVE O TAČNOSTI ILI KOMPLETNOSTI SADRŽAJA OVIH WEB STRANICA ILI SADRŽAJA BILO KAKVE SAJTOVE KOJE SU POVEZANE NA OVIM WEB STRANICAMA I PREUZIMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST (ODGOVARAJUĆE, NE PREUZIMAMO) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, BILO KAKVE PRIRODE, KOJA JE REZULTAT VAŠEG PRISTUPA I KORIŠĆENJA WEB STRANICA, (III) BILO KOJI NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI UPOTREBA NAŠIH SIGURNIH SERVERA I/ILI BILO KOJI BILO KOJI I BILO KOJI BILO KOJI BILO KOJI I NEOVLAŠĆENI PRISTUP , (IV) BILO KOJI PREKIDA ILI PRESTANAK PRENOSA NA ILI SA WEB STRANICA, (IV) BILO KAKVE GREŠKE, VIRUSI, TROJANSKI KONJI ILI SLIČNO KOJI SE MOGU PRENOSITI NA ILI KROZ VEB STRANICU (BILO KOJI/TREĆI) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTKE U BILO KOJEM SADRŽAJU ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOGA SADRŽAJA POSTAVLJENOG, POSLATOG E-MAILOM, PRENOŠENO ILI NA DRUGIM ČINJENOM DOSTUPNOM PREKO VEB STRANICA. NE GARANTUJEMO, PODRŽAVAMO, GARANTUJEMO ILI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJE SE OGLASI ILI PONUDJE OD TREĆE STRANKE PREKO WEB STRANICA ILI BILO KOJE BILO KOJE HIPERLINKOVE VEB STRANE ILI BILO KOJI SE NE KOJI NI KOJI SE OGLAŠAVA BITI NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORAN ZA PRAĆENJE BILO KAKVE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I TREĆIH PROVAJALCA PROIZVODA ILI USLUGA.

 

Ograničenje odgovornosti

NI U KOJOM SLUČAJU TIDES, NJEGOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI ILI AGENTI, NEĆE BITI ODGOVORNI VAM ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJI JE KOJI KOJI OD KOJI JE KOJI JE KOJI BILO KOJI SE ODNOSI OD KOJE) , (II) LIČNE POVREDE ILI IMOVINE, BILO KAKVE PRIRODE, KOJE PROIZVODI IZ VAŠEG PRISTUPA I KORIŠĆENJA WEB STRANICA, (III) BILO KOJI NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI UPOTREBA NAŠIH SIGURNIH SERVERA I/ILI BILO KOJE OSOBINE FINANSIJSKE INFORMACIJE KOJE SE TAMO POČUVAJU, (IV) BILO KOJI PREKIDA ILI PRESTANAK PRENOSA NA ILI SA WEB STRANICA, (IV) BILO KAKVE GREŠKE, VIRUSI, TROJANSKI KONJI, ILI SLIČNO, KOJI SE MOŽE PRENESTI NA NJIH ILI ILI /ILI (V) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTKE U BILO KOM SADRŽAJU ILI ZA BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJI JE NASTANAK KAO REZULTAT VAŠE KORIŠĆENJA BILO KOGA SADRŽAJA OBJAVLJENOG, POSLANOM E-MAILOM, PRENOŠENOM ILI NA DRUGIM KOJI JE UČINJENO DOSTUPNIM PREKO STRANE UGOVOR, DEŽIT ILI BILO KOJA DRUGA PRAVNA TEORIJA,I DA LI SE ORGANIZACIJA UPOZNAVA O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI NE. NAVEDENO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJIVAĆE SE U NAJVEĆOJ MJERI KOJI JE DOZVOLJENO ZAKONOM U PRIMJENJIVOJ JURISDIKCIJI.

 

IZRIČITO POTVRĐUJETE DA NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA PODNESKE KORISNIKA KAO ŠTO su PRIČE ILI KLEVETNO, UVRIJEDNO ILI NEZAKONITO PONAŠANJE BILO KAKVE TREĆE STRANE I DA RIZIK OD DA STE KOJI KOJI KOJI KOJI OD KOJI STE ŠTETI.

 

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i čuvati Tides, njegove službenike, direktore, zaposlene i agente, od i protiv svih potraživanja, šteta, obaveza, gubitaka, obaveza, troškova ili dugova i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na advokate naknade) koje proizilaze iz: (i) vašeg korištenja i pristupa web stranicama; (ii) vaše kršenje bilo koje odredbe ovih Uslova; (iii) vaše kršenje bilo kojeg prava treće strane ili bilo kojeg zakona, uključujući bez ograničenja bilo koje autorsko pravo, vlasništvo ili pravo na privatnost; ili (iv) svaka tvrdnja da sadržaj koji pošaljete putem web stranica krši bilo koje pravo treće strane ili bilo koji zakon. Ova obaveza odbrane i obeštećenja će preživjeti ove Uslove i vaše korištenje web stranica.

 

Mogućnost prihvatanja uslova korišćenja

Potvrđujete da ste punoljetni u vašoj jurisdikciji ili da posjedujete zakonski pristanak roditelja ili staratelja i da ste u potpunosti sposobni i kompetentni da pristanete i da se pridržavate ovih Uslova. Također potvrđujete da imate najmanje 16 godina jer ove web stranice nisu namijenjene nikome mlađem od 16 godina. 

 

zadatak

Ovi Uslovi i sva prava i licence data ovim Ugovorom ne možete prenijeti ili dodijeliti, ali ih mi možemo dodijeliti bez ograničenja.

 

Opšti

Ovi Uslovi će biti vođeni internim materijalnim zakonima države Kalifornije, bez poštovanja njenih principa sukoba zakona. O svakom potraživanju ili sporu između vas i nas koji u cjelini ili djelimično proistekne iz web stranica odlučivat će isključivo nadležni sud u državi Kaliforniji. Ovi Uslovi, zajedno sa Politikom privatnosti i svim drugim pravnim napomenama koje smo objavili na web stranicama, sačinjavaju cjelokupni ugovor između vas i nas u vezi s web stranicama. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nevažećom od strane nadležnog suda, nevaljanost takve odredbe neće uticati na valjanost preostalih odredbi ovih Uslova, koje ostaju na punoj snazi. Nikakvo odricanje od bilo koje odredbe ovih Uslova neće se smatrati daljim ili kontinuiranim odricanjem od tog ili bilo kojeg drugog uslova, a naš propust da potvrdimo bilo koje pravo ili odredbu prema ovim Uslovima neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. VI I TIDES SE SLAŽETE DA BILO KOJI UZROK RADNJE KOJI PROIZLAZI ILI JE U VEZI SA VEB STRANICAMA MORA POČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON STANJA UZROKA RADNJE. U protivnom, TAKAV UZROK RADNJE JE TRAJNO ZABRANJENO.