Vilkår og betingelser for brug

Sidst opdateret: 29. oktober 2021

Introduktion

Disse vilkår og betingelser for brug ("Betingelser") gælder for webstederne for 100Kin10, et finansielt sponsoreret projekt af Tides Center, et californisk nonprofit-offentligt formålsselskab ("vi", "os", "vores"), placeret på https ://100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org og https://www.starfishinstitute.org ("hjemmesiderne").

 

Læs venligst disse vilkår, før du bruger webstederne. Ved at få adgang til webstederne giver du samtykke til disse vilkår såvel som vores Privatlivspolitik. Med andre ord, hvis du ikke er enig i disse vilkår, bør du ikke bruge webstederne. 

 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Indholdet på webstederne, herunder, uden begrænsning, tekst, grafik, fotos, lyd, lydoptagelser, musik, videoer, interaktive funktioner ("Indhold") og varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri ("Mærker"), er ejet af eller licenseret til os, underlagt ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til loven. 

 

Indhold leveres til dig SOM DET ER til din information og kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Du kan downloade eller udskrive en kopi af indholdet fra webstederne, forudsat at du beholder alle copyright- og andre ejendomsretlige meddelelser indeholdt deri. Du anerkender, at du ikke erhverver nogen ejerskabsrettigheder ved at downloade eller udskrive indhold til dit personlige og ikke-kommercielle brug. Hvis du ønsker tilladelse til at bruge indholdet på måder, der ikke er tilladt i henhold til disse vilkår, bedes du sende din skriftlige anmodning til os på info@100Kin10.org. Det er udelukkende vores skøn, om der skal gives tilladelse eller ej. 

 

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til og til indholdet. Du accepterer ikke at deltage i brugen, kopieringen eller distributionen af ​​noget af Indholdet på anden måde end det, der udtrykkeligt er tilladt heri. 

 

Dine begrænsninger for brug

Du accepterer kun at bruge webstederne til lovlige formål og vil ikke deltage i nogen handling, der vil kompromittere webstedernes sikkerhed eller beskadige det og dets indhold. Du accepterer ikke at omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstederne eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af noget indhold eller håndhæver begrænsninger for brugen af ​​webstederne eller indholdet deri. Du accepterer ikke at indsamle eller høste nogen personlig identificerbar information fra webstederne. Du accepterer ikke at anmode nogen brugere af hjemmesiden til noget formål, herunder kommercielle formål.

 

Links til tredjepartswebsteder

Hjemmesiderne kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Disse tredjepartswebsteder er ikke under vores kontrol og er underlagt deres egne vilkår for brug og privatlivspolitikker. Når vi leverer sådanne links, gør vi det til informationsformål og for din bekvemmelighed, og du får adgang til disse websteder på egen risiko. Derudover antyder tredjepartslinks ikke tilknytning til, godkendelse eller sponsorering af det linkede websted af os.

 

Link til hjemmesiderne
Du har vores tilladelse til at linke til bestemte sider eller sektioner af webstederne ved at bruge den faktiske websideadresse eller et ord eller en sætning. Du må ikke bruge nogen mærker til dette formål. Vær også opmærksom på, at indholdet på webstederne kan ændre sig, og vi kan ikke garantere, at dine links vil fortsætte med at arbejde over tid. 

 

Krænkelse af ophavsret/intellektuel ejendom

Webstederne tillader i øjeblikket ikke brugere at poste eller indsende indhold. Hvis dette ændrer sig, og du mener, at din ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket på webstederne af tredjeparts opslag, bedes du give os besked ved at sende skriftlig meddelelse til:

  • Via mail: 100Kin10, administrerende direktør, Attn: Teach for America, 25 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10004
  • Ved e-mail: info@100Kin10.org

Hvis det er relevant, kan vi under passende omstændigheder suspendere, deaktivere eller afslutte konti for brugere, som muligvis krænker andres ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette inkluderer at foretage en sådan handling, hvis vi har oplysninger, der indikerer, at en bruger er en gentagen krænker, herunder hvis vi modtager flere krænkelsesmeddelelser om en bruger.

 

Garanti Ansvarsfraskrivelse

DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDERNE SKAL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER TIDES, DETS MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDERNE OG DIN BRUG AF DETTE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF DETTE WEBSTEDERS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSTEDER, SOM ER LINKET TIL PÅ DISSE WEBSTEDER, OG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOGEN (ELLER I) ACCESSORIES, (I) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE AF ENHVER ART, SOM FØLGER FRA DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDERNE, (III) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER/ELLER ENHVER/ELLER OPLYSNINGER I DEN OPLYSNING. , (IV) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (IV) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM WEBSTEDET AF ENHVER TREDJEPART (V) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I NOGET INDHOLD ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, SOM ER OPSTÅET SOM RESULTAT AF BRUGEN AF EVENTUELLE INDHOLD, UDSTEDET, E-MAILET, TRANSMITTET ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDERNE. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER TJENESTE, ANNONCERET ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART GENNEM WEBSTEDERNE ELLER NOGEN HYPERLINKET WEBSTED ELLER, DER IKKE ER I EN ANDEN ELLER UDREJT I EN ANDEN ELLER ANNONCE. VÆR EN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ENHVER TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER.

 

Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FLERE, DETS OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER, VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, STRAF- ELLER FØLGESKADER, HVAD SOM HELST FØLGER FRA NOGEN, I MEDFØR AF NOGEN, , (II) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, AF ENHVER ART, SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDERNE, (III) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER PERSONER OG/ELLER PERSONER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER OPBEVARET, (IV) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA WEBSTEDERNE, (IV) ENHVER FEJL, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEMGANG AF EN PART, /ELLER (V) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT INDHOLD ELLER FOR TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, OPSTÅET SOM ET RESULTAT AF DIN BRUG AF EVENTUELLE INDHOLD, SOM ER UDSTEDET, E-MAILET, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRT TILGÆNGELIGT VIA DENNE KONTRAKT, TORT ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI,OG OM ORGANISATIONEN UNDERVISES OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING AF ANSVAR SKAL GÆLDE I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT VED LOVEN I DEN GÆLDENDE JURISDIKTION.

 

DU ANERKENDER SPECIFIKKE, AT VI IKKE KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR BRUGERINDSENDELSER SOM HISTORIER ELLER EN TREDJEPARTS ærekrænkende, stødende ELLER ULOVLIGE OPDRAG, OG AT RISIKOEN FOR SKADE ELLER SKADE DIG FRA DIG.

 

Indemnity

Du accepterer at forsvare, skadesløs og holde Tides, dets embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse fra og imod alle krav, skader, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger eller gæld og udgifter (inklusive men ikke begrænset til advokaters gebyrer), der hidrører fra: (i) din brug af og adgang til webstederne; (ii) din overtrædelse af ethvert vilkår i disse vilkår; (iii) din krænkelse af tredjepartsrettigheder eller enhver lov, herunder uden begrænsning enhver ophavsret, ejendomsret eller privatlivsret; eller (iv) enhver påstand om, at indhold, du indsender via webstederne, krænker tredjepartsrettigheder eller enhver lov. Denne forsvars- og skadesløsholdelsesforpligtelse vil overleve disse vilkår og din brug af webstederne.

 

Mulighed for at acceptere vilkår og betingelser for brug

Du bekræfter, at du har nået myndighedsalderen i din jurisdiktion eller besidder juridisk samtykke fra forældre eller værge og er fuldt ud i stand og kompetent til at acceptere og overholde disse vilkår. Du bekræfter også, at du er mindst 16 år gammel, da disse websteder ikke er beregnet til nogen under 16 år. 

 

Opgave

Disse vilkår og eventuelle rettigheder og licenser givet i henhold hertil må ikke overføres eller tildeles af dig, men kan tildeles af os uden begrænsninger.

 

Generelt

Disse vilkår er underlagt den interne materielle lovgivning i staten Californien uden hensyntagen til dens lovkonfliktprincipper. Ethvert krav eller uenighed mellem dig og os, der helt eller delvist opstår fra webstederne, skal udelukkende afgøres af en kompetent jurisdiktion i staten Californien. Disse vilkår, sammen med privatlivspolitikken og alle andre juridiske meddelelser offentliggjort af os på webstederne, udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende webstederne. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for ugyldig af en domstol med kompetent jurisdiktion, vil ugyldigheden af ​​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser i disse vilkår, som forbliver i fuld kraft og virkning. Ingen afkald på nogen vilkår i disse vilkår skal anses for at være en yderligere eller vedvarende afkald på sådanne vilkår eller andre vilkår, og vores undladelse af at hævde nogen rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. DU OG TIDES ACCEPTERER, AT ENHVER ÅRSAG TIL HANDLING, DER OPSTÅR AF ELLER RELATET TIL WEBSTEDERNE, SKAL BEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER HANDLINGENS ÅRSAG OPSTÅR. ELLER ER EN SÅDAN ÅRSAG TIL HANDLING PERMANENT SPÆRDIG.