بالا بردن صداها
از مبتکران آینده ما

تماس از مردم

این کمیسیون یک فرصت عظیم ، متنوع و مشارکتی برای جوانان است تا تجربیات خود را برای شناسایی اهداف آینده یادگیری و فرصت STEM به اشتراک بگذارند.

این اهداف راهی برای دستیابی به آموزش STEM عادلانه برای همه کودکان کشورمان با تمرکز صریح بر جوامع سیاه ، لاتینکس و بومیان آمریکا است.

از طریق عدم استفاده از کمیسیون ، ما به طور جمعی به آینده خود گوش می دهیم و آینده را طراحی می کنیم.

AMERICANED_MC2_064-1

مسیر به جلو

در اینجا نحوه دستیابی به مجموعه بعدی اهداف ماهواره ای برای STEM/آموزش از مردم ، برای مردم است.

uncommission_timeline_logo-1

تابستان 2021

برای راه اندازی آماده شوید

پل ها ، مجریان و شنوندگان/قهرمانان ثبت نام کرده و آماده مشارکت می شوند و قصه گویان اولیه از طریق قصه گویی بتا شرکت کرده و بازخورد می دهند

پاییز 2021

راه اندازی کمیسیون

صدها داستان نویس تجربه STEM خود را به اشتراک می گذارند

زمستان 2021/22

ترجمه ، هنر ، خط مشی و گفتگوی مداوم

تجربیات STEM به بینش ها و اهداف آماده عمل تقلیل یافته و برای بازخورد به اشتراک گذاشته می شود

اواسط سال 2022

انتشار و انتخاب

مجموعه کامل از اهداف مشترک است. 100Kin10 یکی را به عنوان هدف ماه بعدی خود معرفی می کند و دیگران در سراسر میدان دعوت می شوند تا اهداف دیگری را در نظر بگیرند

100Kin10

این کمیسیون توسط هماهنگ شده است 100Kin10، که در سال 2011 با تشکیل 28 سازمان و گردهم آمدن تعهدات عمومی برای پاسخگویی به آنها آغاز شد درخواست پرزیدنت اوباما برای 100,000 معلم جدید و عالی STEM در ده سال آیندهبه در حال حاضر بیش از 300 شریک قوی ، 100Kin10 م institutionsسسات دانشگاهی ، غیرانتفاعی ، بنیادها ، شرکت ها و سازمان های دولتی کشور را برای رسیدگی به کمبود معلم STEM کشور متحد کرده است. ما مفتخریم که آماده دیدار و احتمالاً فراتر از این هدف هستیم و مشتاقانه منتظر هستیم تا یکی از اهداف کمیسیون را بعنوان عکس ماه بعدی خود برآورده کنیم. با دادن معلمان STEM به جوانان ، ما به آنها کمک می کنیم تا نسل بعدی مبتکران و حل کننده مشکلات را آزاد کنیم.