بالا بردن صداها
از مبتکران آینده ما

تماس از مردم

این کمیسیون یک فرصت عظیم ، متنوع و مشارکتی برای جوانان است تا تجربیات خود را برای شناسایی اهداف آینده یادگیری و فرصت STEM به اشتراک بگذارند.

این اهداف راهی برای دستیابی به آموزش STEM عادلانه برای همه کودکان کشورمان با تمرکز صریح بر جوامع سیاه ، لاتینکس و بومیان آمریکا است.

از طریق عدم استفاده از کمیسیون ، ما به طور جمعی به آینده خود گوش می دهیم و آینده را طراحی می کنیم.

AMERICANED_MC2_064-1

مسیر به جلو

در اینجا نحوه دستیابی به مجموعه بعدی اهداف ماهواره ای برای STEM/آموزش از مردم ، برای مردم است.

uncommission_timeline_logo-1

تابستان 2021

برای راه اندازی آماده شوید

پل ها ، مجریان و شنوندگان/قهرمانان ثبت نام کرده و آماده مشارکت می شوند و قصه گویان اولیه از طریق قصه گویی بتا شرکت کرده و بازخورد می دهند

پاییز 2021

راه اندازی کمیسیون

صدها داستان نویس تجربه STEM خود را به اشتراک می گذارند

زمستان 2021-بهار 2022

ترجمه ، هنر ، خط مشی و گفتگوی مداوم

تجربیات STEM به بینش ها منتقل می شود و اهداف پیش نویس برای بازخورد به اشتراک گذاشته می شود

اوایل-اواسط سال 2022

انتشار و انتخاب

بینش ، هنر ، داستان و اهداف با این زمینه به اشتراک گذاشته می شود. 100Kin10 یکی را به عنوان هدف بعدی خود در ماه معرفی می کند

100Kin10

این کمیسیون توسط هماهنگ شده است 100Kin10، که در سال 2011 با تشکیل 28 سازمان و گردهم آمدن تعهدات عمومی برای پاسخگویی به آنها آغاز شد درخواست پرزیدنت اوباما برای 100,000 معلم جدید و عالی STEM در ده سال آیندهبه در حال حاضر بیش از 300 شریک قوی ، 100Kin10 م institutionsسسات دانشگاهی ، غیرانتفاعی ، بنیادها ، شرکت ها و سازمان های دولتی کشور را برای رسیدگی به کمبود معلم STEM کشور متحد کرده است. ما مفتخریم که آماده دیدار و احتمالاً فراتر از این هدف هستیم و مشتاقانه منتظر هستیم تا یکی از اهداف کمیسیون را بعنوان عکس ماه بعدی خود برآورده کنیم. با دادن معلمان STEM به جوانان ، ما به آنها کمک می کنیم تا نسل بعدی مبتکران و حل کننده مشکلات را آزاد کنیم.