Głębokie zanurzenie w spostrzeżeniach niezwiązanych z prowizją: nacisk na przynależność

12 kwietnia 2022 r.

Po wysłuchaniu od prawie 600 gawędziarzy spoza Komisji, usłyszeliśmy trzy rzeczy głośno i wyraźnie: 

  1. Młodzi ludzie się nie poddali; są podekscytowani, chcą coś zmienić dzięki STEM;
  2. Niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie mieli poczucie przynależności do STEM;
  3. Nauczyciele są najpotężniejszą siłą wspierającą przynależność w STEM.

Biorąc pod uwagę znaczenie przynależności, przez pierwsze kilka miesięcy 2022 roku analizowaliśmy wszystkie ~600 historii, aby pogłębić zrozumienie, co oznacza przynależność w STEM, skąd się bierze (w tym, jak nauczyciele na nią wpływają) i jak może wpływać na młodych. ludzie. 

Tutaj znajdziesz nasz pełny raport.

Te spostrzeżenia opierają się na naszym początkowym zestaw spostrzeżeń anulowanych przez Komisję, opracowany na podstawie próbki historii wyjętych z prowizji. Pełny raport ze spostrzeżeń uwzględnia wszystkie ~600 historii i skupia się na głównym motywie, jakim jest potrzeba przynależności do STEM, ujawniając wzorce i tendencje, które wyłoniły się z tych historii. 

CO NALEŻY? 
94% gawędziarzy omawiało doświadczenia związane z poczuciem przynależności lub nieprzynależności podczas swoich podróży edukacyjnych STEM. Dla nich przynależność przejawia się jako: 

  • Poczucie osobistego związku z treściami i doświadczeniami STEM
  • Poczucie zdolności w STEM, zwłaszcza ze względu na rasę lub płeć
  • Uczucie podekscytowania tematami i treściami STEM
  • Doświadczanie sukcesu w STEM
  • Dostrzeganie celu STEM dla siebie (np. w jaki sposób STEM może pozytywnie kształtować przyszłość, możliwości, jakie STEM zapewnia narratorowi w rozwiązywaniu problemów społecznych lub kulturowych)

Skąd się bierze przynależność? 
Na przynależność składa się kilka czynników, w tym nauczyciele i inne osoby, postrzeganie siebie, środowiska STEM oraz rasa i płeć. Historie ujawniły, że nauczyciele są szczególnie potężną siłą we wspieraniu przynależności w STEM. 

Nauczyciele mogą zauważać, angażować i wspierać w sposób, w jaki prawie nikt inny nie jest w stanie, i tak wielu naszych gawędziarzy wskazało nauczyciela jako czynnik, który umożliwił im poczucie przynależności do STEM lub doprowadził do poczucia braku przynależności. Kiedy nauczyciele rozwijają wspierające relacje z uczniami, które wykraczają poza nauczanie, uczniowie czują się widziani i słyszani, nie tylko jako uczniowie, ale jako ludzie. Dodatkowo, gdy nauczyciele okazują swoją pasję lub wdrażają interaktywne struktury w klasie STEM, uczniowie ekscytują się STEM i są w stanie zobaczyć w nim swoje miejsce.

DLACZEGO PRZYNALEŻNOŚĆ MA ZNACZENIE? 
Przynależność nie jest przyjemnością. Nasza analiza historii wykazała pozytywną korelację między poczuciem przynależności a realizacją STEM. W rzeczywistości historie te ujawniły, w jaki sposób wydarzenie związane z poczuciem przynależności może często przeważać lub negować doświadczenia braku przynależności.

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ NA NASZEJ KOLEJNEJ DEKADZIE
W wyniku opowieści, które usłyszeliśmy, 100Kin10 zaproponowało w ciągu następnej dekady przygotowanie 150 tys. i wspierać naszych nauczycieli w pielęgnowaniu klas przynależności i szkół w celu pielęgnowania miejsc pracy przynależności, z naciskiem na uczniów i nauczycieli czarnoskórych, latynoskich i rdzennych Amerykanów.

Zobacz wszystkie szczegóły naszej analizy tutaj. 

 

Ekosystem przynależności

Powyższy utwór artysty Play Steinberg przedstawia centralne miejsce nauczycieli w ekosystemie przynależności do STEM.

Jedyne zajęcia z nauk ścisłych, jakie kiedykolwiek brałem, które naprawdę mi się podobały, to chemia w liceum, na które uczęszczałem w drugiej klasie. A różnica w tej klasie wynosiła 100%, myślę, że nauczyciel. Wiesz, eksperymenty były trochę bardziej zabawne niż samo studiowanie, zapamiętywanie i tak dalej. Ale nasz nauczyciel, którego mieliśmy, był po prostu niesamowity. Był bardzo wciągający, miły, zabawny i naprawdę dbał o to, czego nauczał. I odkryłem, że… nauczyciele, którzy pasjonują się tym, co robią, naprawdę i wyraźnie się tym przejmują… to robi różnicę i sprawia, że ​​[ty] chcesz się uczyć.

 

- Anonimowy gawędziarz