Amerykański Departament Edukacji ogłasza partnerstwo z Beyond100K

29 marca 2024 r.

W grudniu amerykański Departament Edukacji gościł m.in Należysz do STEM Krajowa Konferencja Koordynacyjna w Waszyngtonie jako kluczowa inicjatywa administracji Bidena-Harrisa.

Podczas konferencji Departament ogłosił również partnerstwo z Beyond100K w celu zidentyfikowania kluczowych wyzwań dla pełnego obsadzenia szkół nauczycielami STEM, którzy odzwierciedlają różnorodność swoich uczniów i tworzą klasy przynależności.

Beyond100K będzie również współpracować z Departamentem i innymi zainteresowanymi stronami, aby lepiej zrozumieć i przewidzieć podaż i popyt na nauczycieli STEM na poziomie stanowym i lokalnym. Ponadto Beyond100K będzie współsponsorować szereg krajowych społeczności praktyk wspierających stany, okręgi szkolne i inne organizacje edukacyjne w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie niedoboru nauczycieli STEM i poprawy równego dostępu do wysokiej jakości nauczania STEM dla wszystkich uczniów, zwłaszcza ci najbardziej wykluczeni z możliwości STEM.