Statystyki historii

Z historii podkomisji wyłoniły się głośno i wyraźnie trzy rzeczy. Te spostrzeżenia, kierowane głosami naszych gawędziarzy, pomagają współprojektować przyszłość uczenia się STEM.

Opowiadacze
Ekosystem przynależności

Młodzi ludzie się nie poddali; są naładowani i chcą coś zmienić dzięki STEM

W niespełna trzy miesiące prawie 600 młodych ludzi w całym kraju podzieliło się swoimi historiami z podkomisarzem. Wielokrotnie opowiadacze historii dzielili się swoim pragnieniem wykorzystania STEM do rozwiązywania rzeczywistych wyzwań w swoich społecznościach i na świecie.

 

Jako młodzi ludzie naprawdę chcemy czegoś, co moglibyśmy wykorzystać w prawdziwym świecie… na przykład w chemii, dowiadujemy się wszystkiego o stanach materii, jak się zmieniają oraz o formułach i kosztach z tym związanych, co może być dość kłopotliwe i frustrujące dla Rozumiem, nigdy nie wiemy, dlaczego to naprawdę ma znaczenie… I to jest natychmiastowe wyłączenie, które tak wielu uczniów ma na zajęciach STEM. Tak więc, teraz rodzi się ekscytujące pytanie: co jeśli? co jeśli sprawimy, że edukacja będzie bardziej przydatna? pokazujemy uczniom, jak nauka w szkole ma bezpośredni związek z ich codziennym życiem? Mogę sobie tylko wyobrazić, jaki potężny pęd może stworzyć”.

 

 - Rhea, 18 lat, Wirginia

 

Aby odnieść sukces w STEM, młodzi ludzie muszą czuć, że należą do STEM

94% gawędziarzy omawiało przynależność lub nieprzynależność w doświadczeniach, którymi dzielili się z niekomisją. Często pojedyncze wydarzenie, które wywołało poczucie przynależności, przeważało nad doświadczeniami braku przynależności. W rzeczywistości, 40% gawędziarzy, którzy mieli wrażenie, że nie należą do STEM, opowiedziało nam o doświadczeniu, które sprawiło, że poczuli się, jakby należały, co wskazuje, że samoocena wokół STEM nie jest ustalona! Historie ujawniły również pozytywną korelację między poczuciem przynależności a kontynuowaniem zajęć STEM w szkole średniej i na studiach, a ostatecznie w karierze STEM.

 

"Podczas mojej ostatniej klasy wprowadzili do mojej szkoły nową klasę, która była wprowadzeniem do nauki o danych… [nauczycielka] przemówiła do mnie i powiedziała, że ​​jest naprawdę nowa klasa, której będę uczyć. I myślę, że naprawdę to lubisz, jakby to było w twojej alei i tym, co cię interesuje, a ja byłem trochę jak zdenerwowany i przestraszony, myślę, że zamierzam wziąć udział w tych zupełnie nowych zajęciach z matematyki, nikt nigdy wcześniej nie brał udziału w zajęciach… A kiedy zacząłem chodzić na zajęcia i lubię uczyć się wszystkiego, bardzo mi się to podobało… te zajęcia były prawdziwym punktem zwrotnym w mojej edukacji. 

 

  — Emilio, 22 lata, Kalifornia

Nauczyciele są najpotężniejszą siłą wspierającą przynależność w STEM

68% w czasach, gdy gawędziarze zgłaszali zmianę w kierunku przynależności, nauczyciel ułatwiał to wydarzenie. Narratorzy twierdzą, że ich nauczyciele wspierali przynależność 25 punktów procentowych więcej niż jakakolwiek inna osoba lub doświadczenie w ich życiu. W rzeczywistości wielu gawędziarzy było pod takim wpływem nauczycieli STEM, że sami zostali nauczycielami STEM! Czarni, rdzenni Amerykanie i gawędziarze LGBTQ byli 2x prawdopodobnie mówią o poczuciu przynależności poprzez identyfikowanie się z rasą lub płcią swoich nauczycieli niż inni. Niestety, gawędziarze rasy czarnej, rdzenni Amerykanie i LGBTQ dyskutowali również o doświadczaniu rasizmu lub seksizmu nauczycieli 2x tak często, jak inni gawędziarze. 

 

„Dr N, nigdy go nie zapomnę. Zdecydowanie kontynuował dla mnie swoje dziedzictwo, mając czarnych nauczycieli, czarnych nauczycieli mężczyzn, którzy są w stanie nauczyć mnie matematyki i zaszczepić ten sam rodzaj pewności siebie i poczucia własnej wartości, które mogłem zobaczyć. siebie i powiedzieć na przykład: „Och, możesz to zrobić” lub „spróbuj w ten sposób” lub po prostu trzymał mnie trochę za rękę, czego myślę, że wielu czarnoskórych uczniów prawdopodobnie nie rozumie…”

 

  -  Anonimowy, 22 lata, Oklahoma