Polityką prywatności

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2021 r

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) dotyczy stron internetowych 100Kin10, finansowanego z podatków projektu Tides Center, kalifornijskiej organizacji pożytku publicznego non-profit („my”, „nas”, „nasz”), znajdującej się pod adresem https:/ /100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org oraz https://www.starfishinstitute.org („Witryny”). 

 

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Niniejsza Polityka prywatności opisuje informacje, które możemy zbierać od Ciebie lub które możesz podać podczas odwiedzania Witryn oraz nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania informacji. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy informacji a) możesz nam dobrowolnie podać podczas odwiedzania Serwisów; b) możemy zbierać automatycznie, gdy odwiedzasz Witryny; oraz c) które możemy zbierać od stron trzecich i innych źródeł. 

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Serwisów. Odwiedzając Serwis lub przekazując nam informacje za pośrednictwem Serwisu, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności, a także nasze Zasady i warunki korzystania z. Innymi słowy, jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie powinieneś korzystać z Witryn. 

 

Zbierane informacje

Nie musisz podawać żadnych danych osobowych, aby odwiedzać Witryny. Możemy jednak zbierać informacje od i o odwiedzających Witryny. Informacje te mogą identyfikować Cię osobiście, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail numer telefonu, adres pocztowy, dane demograficzne i inne podobne informacje („Dane osobowe”). Gromadzimy Dane Osobowe i inne informacje na dwa sposoby: 1) przekazujesz nam je dobrowolnie; oraz 2) automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Witryny.

 

 • Informacje, które nam przekazujesz: Możesz zdecydować się na przesłanie nam swoich danych osobowych z różnych powodów. Przykłady obejmują: subskrybowanie od nas biuletynów e-mailowych; rejestrowanie się w celu otrzymywania informacji o naszej pracy, programach, inicjatywach lub wydarzeniach; wypełnienie formularza „Skontaktuj się z nami” lub innego formularza on-line, aby zadać pytanie lub poprosić o informacje; komunikowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć informacje, które nam przekazałeś, prosimy o kontakt info@pływy.org i info@100Kin10.org.
 • Informacje zbierane automatycznie: Ta kategoria informacji obejmuje adres protokołu internetowego („IP”) komputera lub urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryn; adres internetowy strony, z której połączyłeś się z Serwisami; oraz linki, z których korzystasz w Witrynach. 
  • Pliki cookie i podobne technologie: „Informacje zbierane automatycznie” obejmują również informacje gromadzone za pomocą plików cookie przeglądarki lub innych technologii śledzenia. Pliki cookie to małe pliki danych, które są umieszczane na Twoim komputerze podczas odwiedzania witryny. Pliki cookie służą różnym celom, takim jak pomaganie nam w zrozumieniu sposobu korzystania z naszej witryny, umożliwianie sprawnego poruszania się między stronami, zapamiętywanie preferencji i ogólnie poprawa jakości przeglądania. Pliki cookie nie są jedynym sposobem śledzenia odwiedzających witrynę. Możemy również używać małych plików graficznych z unikalnymi identyfikatorami zwanymi beaconami (a także „pikselami” lub „przezroczystymi gifami”), aby rozpoznać, kiedy ktoś odwiedza nasze witryny.Aktywując odpowiednie ustawienie w naszej przeglądarce, możesz nie akceptować plików cookie. Należy jednak pamiętać, że jeśli dokonasz takiego wyboru, możesz nie mieć dostępu do niektórych sekcji Witryn. Jeśli korzystasz z ustawień przeglądarki, które pozwalają na akceptację plików cookie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Należy również pamiętać, że prawidłowe działanie niektórych technologii śledzenia innych niż pliki cookie często zależy od plików cookie, więc wyłączenie plików cookie może zakłócić ich działanie. Niektóre przeglądarki internetowe mogą być skonfigurowane do wysyłania sygnałów „Nie śledź” do odwiedzanych usług online. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź” ani podobne. Aby dowiedzieć się więcej o „Nie śledź”, odwiedź http://www.allaboutdnt.com.
 • Informacje, które otrzymujemy od innych: We możemy otrzymywać Dane osobowe o Tobie z innych źródeł, w tym z Twojej organizacji lub firmy, innych osób, które uważają, że możesz być zainteresowany naszą pracą, z publicznie dostępnych źródeł i zewnętrznych dostawców usług analitycznych. Na przykład możemy otrzymać Twoje Dane Osobowe, jeśli ktoś w Twojej organizacji wyznaczy Cię jako osobę kontaktową dla tej organizacji. 

Nasze wykorzystanie Twoich informacji

Możemy wykorzystywać zebrane informacje do następujących celów:

 • Komunikować się z Tobą, w tym odpowiadać na Twoje zapytania i prośby.
 • Obsługiwać, utrzymywać, administrować i ulepszać Witryny.
 • Przeprowadzać badania i analizy dotyczące użytkowników Serwisów i wzorców użytkowania. 
 • Komunikować się z Tobą o zmianach w Serwisach lub Polityce Prywatności, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani.
 • Twórz zagregowane i inne anonimowe dane z informacji naszych użytkowników, ale nie powiązane z żadnymi danymi osobowymi, które możemy udostępniać stronom trzecim w zgodnych z prawem celach biznesowych. 
 • Chronić Witryny, w tym wykrywać, badać i zapobiegać działaniom, które mogą naruszać nasze zasady lub prawo. 
 • Przestrzegaj prawa. Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w sposób, który uważamy za odpowiedni, aby (a) przestrzegać obowiązujących przepisów, zgodnych z prawem żądań i procedur prawnych, takich jak odpowiadanie na wezwania lub prośby organów rządowych; oraz (b) jeśli jest to dozwolone przez prawo w związku z dochodzeniem prawnym. 
 • Uzyskaj zgodę. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o zgodę na zbieranie, wykorzystywanie lub udostępnianie Twoich Danych Osobowych w sposób nieobjęty niniejszą Polityką prywatności. W takich przypadkach prosimy o „wyrażenie zgody” na takie wykorzystanie. 

Sposoby, w jakie udostępniamy Twoje dane osobowe

Możemy ujawniać Twoje Dane Osobowe podmiotom powiązanym, takim jak Tides Foundation lub Tides Network, lub zewnętrznym dostawcom usług, z którymi współpracujemy, aby pomóc nam w prowadzeniu Witryn i administrowaniu działaniami w naszym imieniu. Przykłady obejmują hosting naszych Witryn, portalu lub innej platformy, usługi informatyczne i zarządzanie danymi. Jeśli ci zewnętrzni usługodawcy mają dostęp do Twoich danych osobowych, są zobowiązani do ochrony poufności tych informacji i wykorzystywania ich tylko w ograniczonym celu, dla którego zostały dostarczone.

 

Możemy wykorzystywać lub ujawniać Twoje Dane Osobowe, jeśli uznamy to za konieczne na mocy obowiązujących przepisów; odpowiadać na prośby organów publicznych, rządowych i regulacyjnych; w celu przestrzegania nakazów sądowych, postępowań sądowych i innych procesów, w celu uzyskania środków prawnych lub ograniczenia naszych szkód; oraz w celu ochrony praw, bezpieczeństwa lub własności naszych pracowników, Ciebie lub innych osób.

 

Możemy przekazywać lub w inny sposób udostępniać Twoje Dane Osobowe w związku z fuzją, przejęciem lub inną transakcją lub przeniesieniem aktywów, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów dotyczących poufności i za powiadomieniem, jeśli jest to wymagane przez prawo. 

 

Bezpieczeństwo danych 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy szereg środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych mających na celu ochronę gromadzonych przez nas Danych Osobowych. Jednak ryzyko związane z bezpieczeństwem jest nieodłączne we wszystkich technologiach internetowych i informatycznych i nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych wymagających powiadomienia w przypadku narażenia Państwa Danych Osobowych na niebezpieczeństwo w wyniku naruszenia naszych środków bezpieczeństwa. 

 

Przechowywanie informacji 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszych interesów zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, naszymi zasadami przechowywania i obowiązującym prawem. 

 

Linki zewnętrzne

Dla Twojej informacji i wygody te Witryny mogą zawierać łącza do witryn stron trzecich. Te strony internetowe stron trzecich nie są pod naszą kontrolą i podlegają ich własnej polityce prywatności i warunkom użytkowania. Ponadto linki stron trzecich nie sugerują powiązania, poparcia lub sponsorowania przez nas żadnej witryny, do której prowadzą linki.

 

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie 

Szczególnie ważna jest ochrona prywatności nieletnich. Z tego powodu nie gromadzimy świadomie informacji na Witrynach od osób, o których wiemy, że nie ukończyły 16 roku życia. Ponadto żadna część Witryn nie jest skonstruowana specjalnie w celu przyciągnięcia osób poniżej 16 roku życia. niezwłocznie usunie informacje.

 

Informacja publiczna

W naszych Witrynach mogą znajdować się fora, które ze względu na charakter forum i pojemność naszych Witryn internetowych zawierają ostrzeżenie, że wprowadzone informacje są „informacjami publicznymi”. Takie informacje są traktowane inaczej dla celów niniejszej Polityki prywatności, jak inne informacje opisane w niniejszym dokumencie. Kiedy używamy wyrażenia informacja publiczna, mamy na myśli, że informacje mogą być publicznie widoczne w naszych Witrynach lub poza nimi.

 

Wprowadzając swoje dane w sekcjach naszych Witryn, które ostrzegają, że wprowadzone informacje będą informacjami publicznymi, potwierdzasz, że nie gwarantujemy, że takie informacje pozostaną prywatne; ponadto potwierdzasz, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ujawnienie danych osobowych i jakiekolwiek konsekwencje prawne z tym związane. Rzeczywiście, ponieważ nie gwarantujemy, że takie informacje pozostaną prywatne, należy oczekiwać, że każdy, w tym osoby spoza naszych Witryn, będzie mógł je zobaczyć.

 

Prawa do prywatności w Kalifornii 

Jeśli mieszkasz w Kalifornii i przekazałeś nam informacje umożliwiające identyfikację, możesz raz w roku kalendarzowym zażądać informacji o ujawnieniu przez nas niektórych kategorii Twoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Takie wnioski należy składać do Tides na info@pływy.org.

 

Informacje dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Te Witryny są publikowane w Stanach Zjednoczonych i podlegają prawu Stanów Zjednoczonych. Jeśli jesteś rezydentem lub obywatelem UE, masz dodatkowe prawa w związku z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), w tym prawo do żądania kopii Twoich danych osobowych, które możemy posiadać, oraz prawo do żądania aktualizacji, usunięcia lub anonimizacji tych informacji. Jeśli masz pytania lub prośby dotyczące RODO, skontaktuj się z Tides pod adresem RODO@pływy.org.

 

Zmiany w naszej polityce 

W każdej chwili możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry tej strony. Zachęcamy do częstego sprawdzania, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z Witryn po opublikowaniu przez nas zmian oznacza, że ​​zgadzasz się na te zmiany. 

 

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub czegokolwiek związanego z Witrynami, skontaktuj się z Tides pod adresem info@pływy.org. Pytania i prośby dotyczące RODO najlepiej kierować do RODO@pływy.org.