හ Eleවල් උසස් කිරීම
අපේ අනාගත නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ

ජනතාවගෙන් ඇමතුමක්

එකඟ නොවීම යනු STEM ඉගෙනීමේ හා අවස්ථා වල අනාගතය සඳහා ඉලක්ක හඳුනා ගැනීම සඳහා තම අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට යෞවනයන්ට ඇති දැවැන්ත, විවිධාකාර හා සහභාගීත්ව අවස්ථාවකි.

මෙම ඉලක්ක මඟින් කළු, ලතින්ක්ස් සහ ස්වදේශික ඇමරිකානු ප්‍රජාවන් කෙරෙහි පැහැදිලි අවධානයක් යොමු කරමින් අපේ රටේ සියලුම දරුවන් සඳහා සමාන STEM අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමේ මාවත පෙන්වා දෙනු ඇත.

එකඟ නොවීම තුළින්, අනාගතය සම-සැලසුම් කිරීමේදී අපි සාමූහිකව අපේ ඉදිරි ගමනට සවන් දෙමු.

AMERICANED_MC2_064-1

මාර්ගය ඉදිරියට

STEM/අධ්‍යාපනය සඳහා මිනිසුන්ගෙන්, මිනිසුන් සඳහා ඊළඟ සඳකඩ පහණ ඉලක්ක වෙත අප යන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න.

uncommission_timeline_logo-1

ගිම්හාන 2021

දියත් කිරීම සඳහා සූදානම් වන්න

බ්‍රිජර්, නැංගුරම් සහ සවන්දෙන්නන්/ශූරයන් අත්සන් කර සහභාගී වීමට සූදානම් වන අතර මුල් කතන්දරකරුවන් සහභාගී වී බීටා කතන්දර තුළින් ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දේ

ඇද වැටෙන 2021

අවසර නැති දියත් කිරීම

සිය ගණනක් කතන්දරකරුවන් ඔවුන්ගේ STEM අත්දැකීම් බෙදාහදා ගනී

2021 ශීත -තුව-2022 වසන්තය

පරිවර්තනය, කලාව, ප්‍රතිපත්තිය සහ අඛණ්ඩ සංවාදය

STEM අත්දැකීම් තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය තුළට ආසවනය කර ඇති අතර ප්‍රතිපෝෂණ සඳහා කෙටුම්පත් ඉලක්ක බෙදා ගනු ඇත

2022 මුල් භාගය

මුදා හැරීම සහ තෝරා ගැනීම

තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය, කලාව, කථා සහ අරමුණු ක්ෂේත්‍රය සමඟ බෙදා ගනී; 100 කිං 10 එහි ඊළඟ සඳකඩ පහන ඉලක්කය ලෙස එකක් හඳුනා ගනී

100 කිං 10

එකඟ නොවීම සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන්නේ 100 කිං 102011 දී ආරම්භ වූ අතර සංවිධාන 28 ක් එකට බැඳී ප්‍රතිචාර දැක්වීමට මහජන කැපවීම් සිදු කළහ වසර 100,000 ක් තුළ නව, විශිෂ්ඨ STEM ගුරුවරුන් XNUMX ක් සඳහා ජනාධිපති ඔබාමාගේ ඉල්ලීම. දැන් හවුල්කරුවන් 300 කට වඩා ශක්තිමත්, 100Kin10 විසින් ජාතියේ ඉහළම අධ්‍යයන ආයතන, ලාභ නොලබන, පදනම්, සමාගම් සහ රාජ්‍ය ආයතන ජාතියේ STEM ගුරු හිඟය විසඳීම සඳහා එක්සත් කළේය. මෙම ඉලක්කය සපුරාලීමට හා බොහෝ දුරට ඉඩ තිබීම ගැන අපි ආඩම්බර වන අතර අපගේ ඊළඟ සඳකඩ පහන ලෙස එකඟතාවයේ අරමුණක් ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. තරුණයින්ට අවශ්‍ය STEM ගුරුවරුන් ලබා දීමෙන් අපි ඊළඟ පරම්පරාවේ නව නිපැයුම්කරුවන් සහ ගැටලු විසඳන්නන් මුදා හැරීමට උදවු වෙමු.