Insikter från unCommission Stories

November 12, 2021

Mer än 500 ungdomar över hela landet har delat med sig av sina erfarenheter av vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematikinlärning genom unCommission, och erbjudit sina upplevelser av nyfikenhet, glädje och spänning, såväl som av hot, apati och diskriminering. Dessa berättelser belyser ojämlikheter och utmaningar i utbildningssystemet samtidigt som de pekar på platser för hopp. Från dem tar vi fram teman och mönster som kommer att styra identifieringen av mål för framtiden för STEM-inlärning och möjligheter.

Idag är vi glada att dela 12 insikter som kommer från dessa berättelser, grupperade i fyra teman, tillsammans med en illustrationsserie inspirerad av dessa insikter. (Bläddra till slutet av inlägget för att se dessa illustrationer i full storlek.) Konstnär Spela Steinberg delad: "Jag valde metaforen om ett rollspel för att representera de centrala teman som kommer fram ur unCommissions arbete. Varje elevs resa är unik och slumpen spelar en stor roll i deras resultat, men i slutet av dagen är fältet fortfarande riggad. Vad skulle hända om spelarna själva gjorde reglerna? Tänk om STEM-utbildningen centrerade elevernas levda erfarenheter?"

Lär dig mer om varje insikt och vad vi hörde från historieberättare här. Under de kommande veckorna kommer vi att dela ytterligare nyanser om dessa insikter.

1 UnC 3-spelare V2
2 UnC 3-spelelement v3
3 UnC 3 spelplan V3
4 UnC 3 sett hört
5 UnC 3 sammanhangskort

Insikter kring berättarens känslor

Insikt 1: För att trivas måste eleverna ha en känsla av tillhörighet och inkludering när de navigerar i STEM-upplevelser. 

Insikt 2: För vissa elever genomsyrades STEM-upplevelser av en rad positiva känslor som inkluderar njutning, entusiasm, överflöd och stolthet, och dessa känslor gjorde skillnad i hur eleverna uppfattade STEM och deras STEM-inlärningsresor.

Insikt 3: För vissa elever dominerade känslor av förvirring, stress och sorg deras STEM-klassrumsupplevelser. Det större sammanhanget för klassrumsinlärning, som går utöver bara fokus på innehåll, spelade en viktig roll i elevernas STEM-resor. Intensiteten i elevernas negativa känslor påverkade deras tro på deras förmåga att blomstra som STEM-lärare.

Kanske i tredje eller fjärde klass jag bara missade en dag som var riktigt viktig, och jag kunde inte studsa tillbaka från det eller ta igen den missade dagen. Det kändes som att jag bara saknade en bit information, och jag tänkte aldrig, aldrig på.

Insikter kring klassrumsupplevelsen

Insikt 4: När lärare utvecklar stödjande relationer med elever som går utöver undervisningen känner sig eleverna sedda och hörda, inte bara som elever utan som människor.

Insikt 5: Lärare som visar sin passion för STEM är en inspirationskälla för sina elever.

Insikt 6: Eleverna upplever en känsla av spänning och nyfikenhet när lärare använder en mängd olika interaktiva STEM-instruktioner.

Insikt 7. Samarbetsprojekt inom STEM kan vara fyllda av spänning eller fyllda med glädje.

Jag gick i 11:e och 12:e klass när jag äntligen fick en lärare som gjorde dessa praktiska, som ingenjörsprojekt åt oss...vi gjorde ett slutprojekt där istället för att ha ett test...vi gjorde ett projekt där du skulle designa en trebuchet...för att slå vår lärare i ansiktet med små pajer och sånt. Och det fick mig verkligen att intressera mig mer för det där, den där ingenjörskonsten... när jag såg liknande, den faktiska praktiska tillämpningen av matematik för första gången...för en 16-åring var det helt fantastiskt...lärarna sa till mig... ., 'Åh, du ska använda matematik...' men jag hade aldrig riktigt förstått det...

Insikter kring berättarens bakgrund/identitet

Insikt 8: Många kvinnliga studenter upplever sexism i STEM-klassrum. För vissa kvinnor leder detta till en ökande känsla av motståndskraft och bemyndigande när de utmanar befintliga kulturella förväntningar och stereotyper. För andra påverkar dessa upplevelser deras självvärde negativt. 

Insikt 9: Många elever upplever rasism i STEM-klasser. Detta har en kraftfull inverkan på dem både känslomässigt och akademiskt. 

Insikt 10: Föräldrar/vårdnadshavare har olika kunskapsnivåer inom STEM som påverkar elevernas STEM-inlärningsresor. Elever tillskriver ibland detta till kulturella skillnader i hur STEM lärs ut.

Min bruna hud och brasilianska arv förvirrade mina klasskamrater och gjorde mina lärare upprörda, vilket gjorde mig till ett mål för förlöjligande av både kamrater och lärare. Min andra klass lärare hade den mest djupgående effekten på mig. Hon skickade in mig för att testa engelska som andraspråk trots att jag sa att engelska var mitt modersmål, tvingade mig att stanna kvar på rasten och sent efter skolan var över för att "lära sig om" hur man håller en penna, och markerade mina svar som felaktig på min matteläxa även när jag skrev rätt svar.

Insikter kring STEM-intresse

Insikt 11: Upplevelser från barndomen som exponering för den naturliga världen, experiment, lek med leksaker och engagerad med utmanande matematiska problem leder till att vissa elever utvecklar ett intresse för STEM. Exponering leder dock inte nödvändigtvis till intresse för alla elever.

Insikt 12: Studenter väljer att satsa på STEM-karriärer av olika anledningar. För vissa är det ett sätt att ge tillbaka, och för andra är det ett sätt att fortsätta en passion och kärlek till STEM under hela sin livstid.

Jag introducerades först för STEM eftersom jag hade en fascination av Thomas & Friends-tåg och ville bli MTA-konduktör vid en ålder av sju år. Sedan, när jag började lära mig addition, subtraktion, division, multiplikation och siffror under min grundskoletid, började jag ha en passion för matematik.

Illustrationer i full storlek:

1 UnC 3-spelare V2
2 UnC 3-spelelement v3
3 UnC 3 spelplan V3
4 UnC 3 sett hört
5 UnC 3 sammanhangskort