Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 5 oktober 2021

Beskrivning

Denna sekretesspolicy ("Integritetspolicy") gäller webbplatserna för 100Kin10, ett finansiellt sponsrat projekt från Tides Center, ett ideellt företag i Kalifornien ("vi", "oss", "våra"), som ligger på https:/ /100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org och https://www.starfishinstitute.org ("Webbplatserna"). 

 

Din integritet är viktig för oss. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi kan samla in från dig eller som du kan tillhandahålla när du besöker webbplatserna och våra metoder för insamling, användning, underhåll, skydd och avslöjande av information. Denna sekretesspolicy gäller information a) du kan ge oss frivilligt när du besöker webbplatserna; b) vi kan samla in automatiskt när du besöker webbplatserna; och c) som vi kan samla in från tredje part och andra källor. 

 

Läs denna integritetspolicy innan du använder webbplatserna. Genom att besöka webbplatsen eller tillhandahålla information till oss via webbplatsen samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy samt vår Villkor för användning. Med andra ord, om du inte godkänner denna integritetspolicy bör du inte använda webbplatserna. 

 

Information vi samlar in

Du behöver inte lämna någon personlig information för att besöka webbplatserna. Vi kan dock samla in information från och om besökare på webbplatserna. Denna information kan identifiera dig personligen såsom namn, e -postadress telefonnummer, postadress, demografisk och annan liknande information ("Personlig information"). Vi samlar in personlig information och annan information på två sätt: 1) du lämnar den frivilligt till oss; och 2) automatiskt när du besöker våra webbplatser.

 

 • Information du ger oss: Du kan välja att skicka din personliga information till oss av olika skäl. Exempel är: prenumerera på nyhetsbrev från oss; registrera dig för att få information om vårt arbete, program, initiativ eller evenemang; fylla i ett ”Kontakta oss” eller annat onlineformulär för att ställa en fråga eller begära information; kommunicerar med oss ​​via e -post. Om du vill uppdatera eller radera informationen du har lämnat till oss, vänligen kontakta info@tides.org och info@100Kin10.org.
 • Information som samlas in automatiskt: Denna kategori av information inkluderar Internet Protocol ("IP") adressen till datorn eller enheten du använder för att komma åt webbplatserna; internetadressen till webbplatsen från vilken du länkade till webbplatserna; och länkarna du följer från webbplatserna. 
  • Cookies och liknande tekniker: “Information som samlas in automatiskt ”inkluderar också information som samlats in via webbläsarkakor eller annan spårningsteknik. Cookies är små datafiler som placeras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies tjänar olika syften, som att hjälpa oss att förstå hur vår webbplats används, låta dig navigera effektivt mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och i allmänhet förbättra din surfupplevelse. Cookies är inte det enda sättet att spåra besökare på en webbplats. Vi kan också använda små grafikfiler med unika identifierare som kallas fyrar (och även "pixlar" eller "rensa gifs") för att känna igen när någon besöker våra webbplatser.Genom att aktivera lämplig inställning i vår webbläsare kan du välja att inte acceptera cookies. Observera dock att om du gör det här valet kanske du inte kommer åt vissa delar av webbplatserna. Om du använder webbläsarinställningen som gör att du kan acceptera cookies godkänner du vår användning av cookies. Tänk också på att en del av spårningstekniken för icke-cookies ofta är beroende av att cookies fungerar korrekt, så att inaktivering av cookies kan försämra deras funktion. Vissa webbläsare kan vara konfigurerade att skicka "Spåra inte" -signaler till de onlinetjänster som du besöker. Vi svarar för närvarande inte på "Spåra inte" eller liknande signaler. Om du vill veta mer om "Spåra inte" besöker du http://www.allaboutdnt.com.
 • Information vi får från andra: We kan få personlig information om dig från andra källor, inklusive din organisation eller företag, andra som tror att du kan vara intresserad av vårt arbete, offentligt tillgängliga källor och tredjepartsanalysleverantörer. Till exempel kan vi få din personliga information om någon i din organisation utser dig som kontaktperson för den organisationen. 

Vår användning av din information

Vi kan använda informationen vi samlar in för att göra följande:

 • Kommunicera med dig, inklusive att svara på dina förfrågningar och förfrågningar.
 • Driva, underhålla, administrera och förbättra webbplatserna.
 • Utforska och analysera användare av webbplatserna och användningsmönster. 
 • Kommunicera med dig om ändringar av webbplatserna eller sekretesspolicyn, om vi är skyldiga att göra det.
 • Skapa aggregerad och annan anonym information från våra användares information men inte länkad till någon personlig information, som vi kan dela med tredje part för lagliga affärsändamål. 
 • Skydda webbplatserna, inklusive för att upptäcka, undersöka och förhindra aktiviteter som kan bryta mot vår policy eller lag. 
 • Följ lag. Vi kan använda din personliga information som vi anser lämpliga för att (a) följa tillämpliga lagar, lagliga förfrågningar och juridiska processer, till exempel för att svara på stämningar eller förfrågningar från statliga myndigheter; och (b) om det är tillåtet enligt lag i samband med en rättslig utredning. 
 • Få ditt samtycke. I vissa fall kan vi begära ditt medgivande för att samla in, använda eller dela din personliga information på ett sätt som inte omfattas av denna sekretesspolicy. I sådana fall ber vi dig att "välja" för sådan användning. 

Sätt vi delar din personliga information

Vi kan komma att lämna ut din personliga information till närstående enheter som Tides Foundation eller Tides Network eller till tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att hjälpa oss att driva webbplatserna och administrera aktiviteter på våra vägnar. Exempel inkluderar värd för våra webbplatser, portal eller annan plattform, informationsteknologitjänster och datahantering. Om dessa tredjepartsleverantörer har tillgång till dina personuppgifter måste de skydda informationens sekretess och använda den endast för det begränsade syfte som den lämnades för.

 

Vi kan använda eller avslöja din personliga information som vi anser nödvändiga enligt gällande lagar; att svara på förfrågningar från offentliga, statliga och tillsynsmyndigheter; att följa domstolsbeslut, tvister och andra processer, för att få rättsmedel eller begränsa våra skador; och för att skydda våra anställdas, dig eller andras rättigheter, säkerhet eller egendom.

 

Vi kan överföra eller på annat sätt dela din personliga information i samband med en sammanslagning, förvärv eller annan transaktion eller överföring av tillgångar, med förbehåll för lämpliga sekretesskrav och med meddelande till dig om det krävs enligt lag. 

 

Datasäkerhet 

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vidtar ett antal organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlar in. Säkerhetsrisk är dock inneboende i all internet- och informationsteknik, och vi kan inte garantera absolut säkerhet för din personliga information. Vi kommer att följa gällande lagar och förordningar som kräver att vi meddelar dig om din personliga information äventyras till följd av ett brott mot våra säkerhetsåtgärder. 

 

Lagring av information 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra intressen i enlighet med denna sekretesspolicy, våra lagringspolicyer och tillämplig lag. 

 

Länkar från tredje part

För din information och bekvämlighet kan dessa webbplatser innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa tredjepartswebbplatser är inte under vår kontroll och styrs av deras egna sekretesspolicyer och användarvillkor. Dessutom föreslår länkar från tredje part inte anslutning till, godkännande av eller sponsring av någon av länkade webbplatserna.

 

Efterlevnad av barns onlinesekretesslag 

Att skydda minderåriges integritet är särskilt viktigt. Av den anledningen samlar vi inte medvetet in information på webbplatserna från dem vi vet är under 16. Vidare är ingen del av webbplatserna strukturerade specifikt för att locka någon under 16. Om vi ​​blir medvetna om att vi har information om någon under 16 år, vi kommer att radera informationen omedelbart.

 

Allmän information

Det kan finnas forum på våra webbplatser som, på grund av forumets art och kapacitet på våra webbplatser, innehåller varningen om att information som anges är "offentlig information". Sådan information behandlas annorlunda för denna sekretesspolicy som annan information som beskrivs häri. När vi använder uttrycket offentlig information menar vi att informationen kan vara offentligt synlig på eller av våra webbplatser.

 

Genom att ange din information i avsnitt på våra webbplatser som varnar för att den angivna informationen är offentlig information, erkänner du att vi inte garanterar att sådan information förblir privat; Dessutom erkänner du att vi inte är ansvariga för avslöjande av personuppgifter och eventuella juridiska konsekvenser av detta. Eftersom vi inte garanterar att sådan information förblir privat bör du förvänta dig att alla, inklusive personer utanför våra webbplatser, kommer att kunna se den.

 

Kalifornien Integritetsrättigheter 

Om du bor i Kalifornien och har lämnat personligt identifierbar information till oss kan du begära information en gång per kalenderår om våra avslöjanden av vissa kategorier av din personligt identifierbara information till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål. Sådana förfrågningar måste lämnas till Tides kl info@tides.org.

 

Information för användare utanför USA

Dessa webbplatser publiceras i USA och omfattas av lagar i USA. Om du är EU -bosatt eller medborgare har du ytterligare rättigheter i samband med dina personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (“GDPR”), inklusive rätten att begära en kopia av dina personuppgifter som vi kan ha, och rätt att begära att vi uppdaterar, tar bort eller anonymiserar den informationen. Om du har några GDPR-specifika frågor eller förfrågningar, vänligen kontakta Tides på GDPR@tides.org.

 

Ändringar av vår policy 

Vi kan när som helst revidera denna sekretesspolicy. När vi gör det ändrar vi datumet "Senast uppdaterat" högst upp på denna sida. Vi uppmuntrar dig att återkomma ofta för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av webbplatserna efter att vi har lagt ut ändringar innebär att du godkänner dessa ändringar. 

 

Kontakt information

Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller något som rör webbplatserna, vänligen kontakta Tides på info@tides.org. GDPR-specifika frågor och önskemål dirigeras bäst till GDPR@tides.org.