Renees berättelse

Berättare: Renee (hon/hon/hennes), 22, Texas

"I 5: e klass tog vår naturvetenskapsklass en utflykt ut på ett spår där vi fick kartor och identifierare för olika djur. Vi gick upp och ner på de olika stigarna och hittade scat, tryck och olika bär som djuren skulle äta. Denna erfarenhet formade min förmåga att vara mer observant i min omgivning vilket i sin tur hjälpte mig genom mitt dagliga liv som vuxen."

Denna erfarenhet formade min förmåga att vara mer observant i min omgivning.