Villkor för användning

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021

Beskrivning

Dessa användarvillkor (“Villkor”) gäller för webbplatserna för 100Kin10, ett finansiellt sponsrat projekt av Tides Center, ett icke-vinstdrivande allmännyttigt företag i Kalifornien ("vi", "oss", "vår"), som finns på https ://100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org och https://www.starfishinstitute.org ("Webbplatserna").

 

Läs dessa villkor innan du använder webbplatserna. Genom att gå in på webbplatserna samtycker du till dessa villkor samt våra Sekretesspolicy. Med andra ord, om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda webbplatserna. 

 

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatserna inklusive, utan begränsning, text, grafik, foton, ljud, ljudinspelningar, musik, videor, interaktiva funktioner ("Innehåll") och de varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri ("Märken") är ägs av eller licensieras till oss, med förbehåll för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter enligt lag. 

 

Innehållet tillhandahålls endast i befintligt skick för din information och för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du kan ladda ner eller skriva ut en kopia av innehållet från webbplatserna, förutsatt att du behåller alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns däri. Du bekräftar att du inte förvärvar några äganderätter genom att ladda ner eller skriva ut innehåll för personligt och icke-kommersiellt bruk. Om du vill ha tillåtelse att använda innehållet på sätt som inte är tillåtna enligt dessa villkor, skicka din skriftliga begäran till oss på info@100Kin10.org. Om vi ​​ska ge ett tillstånd eller inte är helt efter eget gottfinnande. 

 

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i och till innehållet. Du samtycker till att inte ägna dig åt användning, kopiering eller distribution av något av innehållet annat än vad som uttryckligen tillåts häri. 

 

Dina begränsningar för användning

Du samtycker till att endast använda webbplatserna för lagliga ändamål och kommer inte att delta i någon åtgärd som kommer att äventyra webbplatsens säkerhet eller skada den och dess innehåll. Du samtycker till att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatserna eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatserna eller innehållet däri. Du samtycker till att inte samla in eller samla in någon personligt identifierbar information från webbplatserna. Du samtycker till att inte värva några användare av webbplatsen för något syfte, inklusive kommersiella ändamål.

 

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatserna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa tredjepartswebbplatser står inte under vår kontroll och styrs av deras egna användarvillkor och sekretesspolicyer. När vi tillhandahåller sådana länkar gör vi det i informationssyfte och för din bekvämlighet, och du kommer åt dessa webbplatser på egen risk. Dessutom tyder inte tredjepartslänkar på anknytning till, stöd till eller sponsring av den länkade webbplatsen av oss.

 

Länka till webbplatserna
Du har vår tillåtelse att länka till särskilda sidor eller delar av webbplatserna genom att använda den faktiska webbadressen eller ett ord eller en fras. Du får inte använda några märken för detta ändamål. Var också medveten om att innehållet på webbplatserna kan ändras, och vi kan inte garantera att dina länkar kommer att fortsätta att fungera över tid. 

 

Upphovsrättsintrång/intrång i immateriella rättigheter

Webbplatserna tillåter för närvarande inte användare att lägga upp eller skicka innehåll. Om detta ändras, och du anser att din upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter har kränkts på webbplatserna genom inlägg från tredje part, vänligen meddela oss detta genom att skicka ett skriftligt meddelande till:

  • Med post: 100Kin10, verkställande direktör, Attn: Teach for America, 25 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10004
  • Genom e: info@100Kin10.org

Om tillämpligt, under lämpliga omständigheter, kan vi stänga av, inaktivera eller avsluta konton för användare som kan göra intrång i andras upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Detta inkluderar att vidta sådana åtgärder om vi har information som indikerar att en användare gör upprepade intrång, inklusive om vi får flera intrångsmeddelanden om en användare.

 

Garantivillkor

DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA SKALL PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄR SIG TIDVÅN, DESS ANSTÄLLARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I DENNA WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER SOM LÄNKS TILL PÅ DENNA WEBBPLATS, OCH TAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON, (JAG) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, (III) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER PERSONELL OCH FORMELL INFORMATION , (IV) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (IV) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART (V) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÄMNINGAR I NÅGOT INNEHÅLL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPLÅTS SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, E-POSTAS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GARANTERAR, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLS I NÅGON OCH NÅGON NÅGON ELLER NÅGON ELLER INNEHÅLLS I ANNONS HA NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

 

Begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅVÄND, DESS ANSTÄLLARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER VARA ANSVARIGA MOT DIG FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, STRAFFANDE ELLER FÖLJDSKADOR VAD SOM HELST FÖLJER FRÅN NÅGON, ELLER NÅGON VID NÅGON, , (II) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, (III) NÅGON OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER PERSONER I NÅGON OCH/ELLER PERSONAL. FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (IV) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSER, (IV) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM EN PART OCH GENOM EN PART. /ELLER (V) NÅGOT FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPLÅTS SOM EN RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, E-POSTAS, SÄNDAS ELLER ANNAT GÖRS TILLGÄNGLIGT IGENOM, ALLMÄNT KONTRAKT, TORT ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI,OCH OM ORGANISATIONEN ÄR MEDDELANDEN OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING AV ANSVAR SKA GÄLLA I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG I DEN TILLÄMPLIGA JURISDIKTIONEN.

 

DU ERKÄNNER SÄRSKILT ATT VI INTE SKA VARA ANSVARIGA FÖR ANVÄNDARINSKILDNINGAR SOM BERÄTTELSER ELLER NÅGON TREDJE PARTS ärekränkande, stötande ELLER OLAGLIGA UPPFÖRANDE OCH ATT RISKEN FÖR SKADA ELLER SKADA DIG PÅ DIG.

 

Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Tides, dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter oskadliga från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokaters avgifter) som härrör från: (i) din användning av och åtkomst till webbplatserna; (ii) ditt brott mot något villkor i dessa villkor; (iii) ditt brott mot någon tredje parts rättighet eller någon lag, inklusive utan begränsning upphovsrätt, egendom eller integritetsrätt; eller (iv) alla påståenden om att innehåll du skickar via webbplatserna bryter mot någon tredje parts rättighet eller någon lag. Denna skyldighet för försvar och gottgörelse kommer att överleva dessa villkor och din användning av webbplatserna.

 

Möjlighet att acceptera användarvillkoren

Du bekräftar att du har uppnått myndig ålder i din jurisdiktion eller besitter juridiskt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare och att du är fullt kapabel och kompetent att acceptera och följa dessa Villkor. Du bekräftar också att du är minst 16 år gammal eftersom dessa webbplatser inte är avsedda för någon under 16 år. 

 

Uppdrag

Dessa villkor och eventuella rättigheter och licenser som beviljas enligt dessa får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av oss utan begränsningar.

 

Allmänt

Dessa villkor ska styras av de interna materiella lagarna i delstaten Kalifornien, utan respekt för dess lagkonfliktprinciper. Alla anspråk eller tvister mellan dig och oss som helt eller delvis uppstår från webbplatserna ska avgöras exklusivt av en domstol med behörig jurisdiktion i delstaten Kalifornien. Dessa villkor, tillsammans med integritetspolicyn och alla andra juridiska meddelanden som publiceras av oss på webbplatserna, ska utgöra hela avtalet mellan dig och oss angående webbplatserna. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget avstående från något villkor i dessa villkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från ett sådant villkor eller något annat villkor, och vår underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. DU OCH TIDES ÄR ENIG OM ATT ALLA ÅTGÄRDERSORSAKER SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERADE TILL WEBBPLATSEN MÅSTE BÖRJA INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDSORSAKEN KOMMER. ANNAT SÅDAN ÄR SÅDAN ÅTGÄRDSORSAK PERMANENT SPÄND.