Ukuphakamisa amazwi
yaBaxhamli beKamva lethu

Umnxeba ovela kuBantu

I-unCommission lithuba elikhulu, elahlukileyo, kunye nelokuthatha inxaxheba apho abantu abatsha abangama-600 babelane ngamava abo ukuchonga imiba esele ilungile kwikamva lokufunda kwe-STEM kunye nethuba.

Ukusuka kula mabali, kwavela ukuqonda okuthathu okwalatha indlela eya phambili ekufezekiseni imfundo ye-STEM elinganayo kubo bonke abantwana belizwe lethu, ngakumbi kuluntu oluNtsundu, lwaseLatinx, kunye nolweNative American.

Ulutsha alukhange lunikezele; bagxothiwe kwaye bafuna ukwenza umahluko nge-STEM.

 

Kubaluleke kakhulu ukuba abantu abatsha bazive bekwi-STEM.

 

Ootitshala bangawona mandla anamandla okukhuthaza ukubakho kwi-STEM.

ABABALALI ABANGAKHOKHOMISHINI

                         21

                           Iminyaka yobudala (iminyaka ephakathi)

 

                       82%

               Abantu bebala

 

75%

Owasetyhini okanye ongeyena-binary

 

100%

Ababalisi bamabali abave kwi-a

umntu omdala onenkxaso malunga nebali labo

 

38

States, kuquka iWashington, DC

INDLELA PHAMBILI

Iimbono ezivela kubabalisi bamabali abangaKhomishini ziyasikhokela 100Kin10'Isigaba seminyaka elishumi ezayo yomsebenzi wokukhulula isizukulwana esilandelayo sabaqambi nabasombululi beengxaki. I-100Kin10, eyaqala ngo-2011 ukuphendula Ubizo lukaMongameli u-Obama lwe-100,000 entsha, ootitshala be-STEM abagqwesileyo kwiminyaka elishumi kwaye yagqitha le njongo ngo-2021, sijonge phambili ekuthatheni oko kuvela kwiKhomishini njengenjongo yethu ekwabelwana ngayo, yesizwe. Injongo entsha ye-100Kin10 kunye nenethiwekhi iya kuqaliswa ekwindla ka-2022.