Ukuphakamisa Amazwi
Wethu Abasunguli Bekusasa Lethu

Ucingo Oluvela Kubantu

I-UnCommission iyithuba elikhulu, elihlukahlukene, nelibamba iqhaza lapho abantu abasha be-600 babelane ngolwazi lwabo ukuze bahlonze ukucatshangelwa okulungele ukuthatha isinyathelo ngekusasa lokufunda nethuba le-STEM.

Kulezi zindaba, kuvele imibono emithathu ekhomba indlela eya phambili ekuzuzeni imfundo ye-STEM elinganayo yazo zonke izingane zezwe lethu, ikakhulukazi emiphakathini yabaNsundu, iLatinx, kanye nemiphakathi yaseMelika.

Intsha ayizange iphele amandla; bathukuthele futhi bafuna ukwenza umehluko nge-STEM.

 

Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abasha bazizwe bezizwe beyingxenye ye-STEM.

 

Othisha bangamandla anamandla kakhulu okukhuthaza ukuba ku-STEM.

ABATALI BENDABA ABANGAKHOMISHINI

                         21

                           Iminyaka yobudala (iminyaka emaphakathi)

 

                       82%

               Abantu bebala

 

75%

Owesifazane noma ongeyena kanambambili

 

100%

labaxoxi bezindaba bezwa ku-a

omdala owesekayo ngendaba yabo

 

38

Amazwe, kuhlanganise neWashington, DC

INDLELA PHAMBILI

Imibono evela kubabali bethu be-UnCommission iyaqondisa 100Kin10'Isigaba esilandelayo seshumi leminyaka lomsebenzi wokukhulula isizukulwane esilandelayo sabasunguli nabaxazululi bezinkinga. 100Kin10, eyaqala ngo-2011 ukuphendula Isimemo sikaMongameli Obama sothisha abasha abayi-100,000 abasha abahle kakhulu eminyakeni eyishumi futhi weqa lo mgomo ngo-2021, sibheke ngabomvu ukuthatha lokho okuvela kwi-UnCommission njengomgomo wethu olandelayo, kazwelonke. Umgomo omusha we-100Kin10 kanye nenethiwekhi izokwethulwa ekwindla ka-2022.