Ukuphakamisa Amazwi
Wethu Abasunguli Bekusasa Lethu

Ucingo Oluvela Kubantu

I-UnCommission iyithuba elikhulu, elihlukahlukene, nelibamba iqhaza lapho abantu abasha be-600 babelane ngolwazi lwabo ukuze bahlonze ukucatshangelwa okulungele ukuthatha isinyathelo ngekusasa lokufunda nethuba le-STEM.

Kulezi zindaba, kuvele imibono emithathu ekhomba indlela eya phambili ekuzuzeni imfundo ye-STEM elinganayo yazo zonke izingane zezwe lethu, ikakhulukazi emiphakathini yabaNsundu, iLatinx, kanye nemiphakathi yaseMelika.

Intsha ayizange iphele amandla; bathukuthele futhi bafuna ukwenza umehluko nge-STEM.

 

Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abasha bazizwe bezizwe beyingxenye ye-STEM.

 

Othisha bangamandla anamandla kakhulu okukhuthaza ukuba ku-STEM.

ABATALI BENDABA ABANGAKHOMISHINI

                         21

                           Iminyaka yobudala (iminyaka emaphakathi)

 

                       82%

               Abantu bebala

 

75%

Owesifazane noma ongeyena kanambambili

 

100%

labaxoxi bezindaba bezwa ku-a

omdala owesekayo ngendaba yabo

 

38

Amazwe, kuhlanganise neWashington, DC

INDLELA PHAMBILI

Eminyakeni eyishumi edlule, i-100Kin10 yethulwa ngokuphendula ikhwelo likaMongameli Obama lokuxazulula enye yezinselelo ezicindezela kakhulu zezwe lethu—ukunikeza izingane imfundo ye-STEM enkulu ngokulungiselela othisha be-STEM abangu-100,000 abahle kakhulu. Ndawonye, ​​i-100Kin10 isize ukulungiselela othisha be-STEM abangu-108,000 bamagumbi okufundela aseMelika ngo-2021, bazuza okuthile okwakungacatshangwa muntu ukuthi kungenzeka. 

 

Manje, igqugquzelwa yikho konke okuvele ku-unCommission, i-100Kin10 izibophezela ukwedlula umgomo wayo wokuqala ngaphansi kwesibhengezo esisha se Ngaphezu kwe-100K. Nge-2032, I-Beyond100K izolungiselela futhi igcine othisha abasha be-STEM abangu-150K, ikakhulukazi ezikoleni ezinikeza iningi labafundi abaNsundu, amaLatinx, nabafundi boMdabu baseMelika. Bazosekela inethiwekhi yabo emzamweni wabo wokulungiselela othisha ababonisa futhi bamele abafundi babo futhi bahlakulele izindawo zokusebenza namagumbi okufundela okuba ngawabo, nokudala izimo zabo bonke abafundi ukuze baphumelele ekufundeni kwe-STEM. Yileyo ndlela esingaqeda ngayo ukushoda kothisha be-STEM ngokulingana, ukumelwa, nokuba khona.